Lego Projekt

A projektről

A Lego által támogatott és a NestingPlay-jel közösen megvalósított Lego projekt célja az volt, hogy szegregátumokban élő, iskola előtt álló gyerekeknek nyújtson hátránykompenzációs foglalkozásokat, így csökkentve az amúgy is óriási, de a koronavírus-járvány által tovább mélyített lemaradást. A programban résztvevő települések az Adománytaxi partnertelepülései közül kerültek ki, de néhány új település is csatlakozhatott a projekthez. Azokra esett a választás, ahol a hátrányos helyzetük miatt viselkedési problémákkal küzdő gyerekek a leginkább rászorulnak a az iskolához szükséges kompetenciáik fejlesztésére. A településeken egy-egy elhivatott óvodapedagógus/szociális munkás/önkéntes/dajka vállalta, hogy minden nap foglalkozik a gyerekekkel, elsajátítva a szakmai team szemléletét és módszereit. A programban 20 héten keresztül, összesen 45 gyermek részesült napi fejlesztőfoglalkozásban.

Miért fontos?

Miért fontos?

A vírushelyzet kapcsán hozott rendelkezések miatt a nevelési intézményekbe járó gyerekek zöme több hónapig kortásaitól távol, otthonában vagy otthona szoros környezetében élte mindennapjait. Ez a jelenség a szociálisan hátrányos helyzetű, valamilyen szempontból eltérő fejlődésű és/vagy viselkedészavarral küzdő gyerekek számára még nagyobb lemaradást és izolációt jelentett; hiszen az óvoda biztonságos környezetében, játék közbeni tanulás lehetősége nem adatott meg nekik. Ez a lemaradás rövidtávon (csoporttársaikhoz képest) és hosszú távon (iskolaérettség) is hatással van az életükre, sőt, a velük foglalkozó pedagógusokat is még jobban leterheli ebben az egyébként is nehéz és bizonytalanságokkal teli helyzetben. A projekt nagy hatással volt a résztvevő gyerekek lelki jólétére: magabiztosabbak lettek, eltűnt a szorongásuk, valamint a kudarctól való félelmük.

Miben különleges?

Miben különleges?

A projekt valódi összefogás és csapamunka volt. Az együttműködések mellett egyediségét talán az adta a leginkább, hogy azonnali és jól koordinált választ tudtunk adni a hátrányos helyzetű családok körében felmerült kihívásokra. A koronavírus-járvány okozta új helyzetben is sikerült a küldetésünknek megfelelő, ám tevékenységében a szokásostól némileg eltérő programot kidolgoznunk. A NestingPlay segítségével az elhivatottságunkon kívül, a magas szintű szakmai munka is biztosított volt: a településeken segítők módszertant és szemléletet, valamint eszközöket is kaptak a megvalósításhoz, míg a gyerekek heti ötször vehettek részt olyan foglalkozásokon, melyek nagy mértékben hozzájárultak az egyéni fejlődésükhöz, sőt, új közösségek kialakulásához is.

Hasonló projektek

Ez a weboldal cookie-kat használ a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.